خانه ای از دُر

افسانه طرزی، هنرمند و خلاقی است كه مؤسس گالری
دُرخانه و طراح طلا و جواهری است كه در ارگ تجريش به كار
خود میپردازد. اين بانوی هنرمند در گالری خود طلا، جواهر و
زيورآلاتي دستساز وبا اصالت ايراني را به عرضه میگذارد.
او در سال 91 گالری دُرخانه را با هدف گردآوری مجموعه ای خاص
و ارزشمند از جواهرات و زيورآلات دستساز در تهران تأسیس
نمود؛ درنتیجه فضایی دلنشینی ايجاد شد كه ظرف مدت كوتاهی
مورد توجه بسیاری از هنردوستان و هنرمندان واقع شد.

میتوان گفت كه علاقه افسانه به جواهرات به گذشته بازمیگردد؛
جایی که وی قدم به دنیای اسرارآمیز سنگها گذاشت و پس از
گذراندن دوره های مختلف سنگشناسی و طراحی جواهرات
به ایران بازگشت تا نقش خود را در پیوند هنر مشرق زمین با
زیورآلات را ایفا کند.


افسانه طزری علاوه بر گذراندن دوره های فنی و حرفه ای متعدد
در زمینه ساخت طلا و جواهر در ایران، مدرک طراحی جواهر و
گوهرشناسی را نیز از GIA AMERICA دريافت کرده است. وی
هم اکنون  با حدود ۴۰ هنرمند همکاری دارد و با حمایت طراحان
برجسته ایران زمین، دُرخانه را به خانه ای امن برای طراحان
خوشذوق و دوستداران آثار اصیل و متفاوت تبد یل کرده است.
قطعاً اين بانوی هنرمند نیز در آ ینده ای نزديك بیش از پیش موفق
و نام آور خواهد شد.

930 Days ago